Jūsu vēlmes mūsu izpildījumā

Piedāvājam būvniecības pakalpojumus, tehnikas nomu un beramos materiālus Jūsu projektu izpildei.

Tehnika

Tehnikas nosaukums

50 EUR/Dienā

Tehnikas nosaukums

50 EUR/Dienā

Tehnikas nosaukums

50 EUR/Dienā

Tehnikas nosaukums

50 EUR/Dienā

Tehnikas nosaukums

50 EUR/Dienā

Tehnikas nosaukums

50 EUR/Dienā

Tehnikas nosaukums

50 EUR/Dienā

Tehnikas nosaukums

50 EUR/Dienā

Piesakies konsultācijai un mēs Tev palīdzēsim atrast vajadzīgo

Pakalpojumi

Ceļu un pievadceļu būve

Beramo kravu piegāde (smilts, grants, šķembas, melnzeme)​

Caurteku izbūve

Celmu raušana un ceļa trases izbūve

Grants segas izbūve

Grāvju rakšana

Ģeotekstila iebūve uz vājas nestspējas grunts

Nogāzes planēšana

Strāvas kabeļa iebūve un iečaulošana

Veltņošana, drenējoša slānja izbūve4

Veltņošana, drenējoša slānja izbūve

Piesakies konsultācijai un mēs Tev palīdzēsim atrast vajadzīgo!