Privātuma politika

Privātuma un sīkdatņu politika.

 Jūsu informācijas datu pārzinis ir SIA “DANKERS&PARTNERI”, reģ. nr. 44103020463, juridiskā adrese: Priekuļu iela 18, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 tam pieder mājas lapa – www.rasmanis.lv.

Privātuma politika.

Privātuma politika ir attiecināma uz www.rasmanis.lv mājas lapas apmeklētājiem.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis), turpmāk tekstā – regula, par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Pārzinis nodrošina caurskatāmu, godīgu un Latvijas Republikā reglamentējošiem normatīvajiem aktiem atbilstošu personas datu apstrādi.

Atbilstoši regulas 4. Panta 7. punktam par personu datu apstrādes atbilstību regulai ir atbildīgs pārzinis, šajā gadījumā SIA “DANKERS&PARTNERI”.

SIA “DANKERS&PARTNERI” veicot personas datu asptrādi ievēro regulas 6. panta 1. punktā noteikto.

SIA “DANKERS&PARTNERI” pesonas datus apstrādā likumīgā un pārredzamā veidā, nodrošinot likumīgumu, godprātību, pārredzamību, nolūka ierobežojumu, precizitāti, minimizēšanu, integritāti un konfidencialitāti kā arī glabāšanas ierobežojumus, pret tām personām, kuru personas datus apstrādā.

Personas dati ir jebkāda informācija par idintificētu vai idintificējamu fizisku personu jeb SIA “DANKERS&PARTNERI” klientu, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta vai piegādes adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, saņemtie pakalpojumi, norēķinu informācija un cita informācija, kas attiecināma uz fizisku personu – SIA “DANKERS&PARTNERI” klientu.

Personas datu apstrādes nolūks:

– Preču pārdošanai un komercdarbības nodrošināšanai;

– Klienta identificēšanai un apkalpošanai;

– Pavadzīmes vai rēķina sagatavošanai;

– Grāmatvedības uzskaitei;

– Preču un pakalpojumu reklāmai;

– Komerciālu paziņojumu sūtīšanai;

– Klientu sūdzību izskatīšanai un apstrādei;

– Mārketinga veikšanai, Klientu piesaistei un noturēšanai un Klientu datu apkopošanai;

– Atskaišu, pārskatu, ziņojumu, saskaņojumu, aptauju veikšanai;

– Norēķinu administrēšanai un atskaišu sagatavošanai;

– Mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai;

– Biznesa analīzei un plānošanai;

– Statistikas veidošanai, tīmekļa vietnes un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;

– Klientiem pielāgota satura veidošanai ar reklāmas palīdzību;

– Ziņojumu sūtīšanai klientam par pasūtījumu saņemšanau un izpildi;

– Klientu maksājumu administrēšanai;

– Pārziņa tiesisko interešu aizsardzībai;

– Drošības nodrošināšanai.

Pārzinis nodod Klienta Personas datus šādiem Personas datu saņēmējiem, ja tas nav pretrunā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem:

– Ar Pārziņa komercdarbības nodrošināšanu saistītajām personām, pamatojoties uz noslēgtajiem sadarbības līgumiem, tostarp, bet ne tikai datu glabāšanas pakalpojumu sniedzējiem, IT pakalpojumu sniedzējiem, bankām, parādu piedziņas kompānijām u.c., ja ir pamatota nepieciešamība;

– Tiesībsargājošām iestādēm vai citām trešajām personām, ja tiek uzskatīts par nepieciešamu saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

Datu subjekts – jebkurš SIA “DANKERS&PARTNERI” klients.

Datu subjektam identificējot sevi ar personu apliecinošu dokumentu, ir tiesības no datu pārziņa saņemt apstiprināumu par to, vai ar viņu saistītie dati tiek apstrādāti un ja tie tiek apstrādāti, ir iespēja iepazīties ar saviem personas datiem, uzzināt no kādiem avotiem un kādi viņa personas dati ir savākti un kādam mērķim tie tiek izmantoti vismaz pēdējā gada laikā.

Tāpat, datu subjektam ir iespēja pieprasīt datu pārzinim izlabot vai dzēst informāciju par personas datiem no pārziņa sistēmas, ja vien Pārzinim nav tiesiska pamata turpināt personas datu apstrādi.

SIA “DANKERS&PARTNERI” glabā un apstrādā Klienta personas datus kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “DANKERS&PARTNERI” vai klients var realizēt savas tiesiskās intereses, kamēr SIA “DANKERS&PARTNERI” pastāv normatīvajos aktos (likumā) noteiktais pienākums datus glabāt, kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgais pamats.

Sīkdatnes

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē), lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt. Sīkdatņu izmantošanu var atspējot vai ierobežot, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietnes funkcijas.

Apmeklējot SIA “DANKERS&PARTNERI” tīmekļa vietni (www.rasmanis.lv) lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un tām piekrīt. Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.

Vietnē www.rasmanis.lv tiek izmantotas arī analītiskās sīkdatnes, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai Jūsu iekārtu, bet neizpauž Jūsu identitāti.

Atsevišķos gadījumos dažas analītiskās sīkdatnes mūsu vietā saskaņā ar mūsu norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas, piemēram, Google Inc. izveidotās “Google Analytics” sīkdatnes, kuru mērķis ir tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html.